نمادها » فرقه های نوظهور


تازه ترین عناوین

عناوین ویژهموضوعات

تازه ها

مرلین منسون و نمادها

با توجه به این نکته که یکی از بزرگترین ابزارهای تبلیغی ادیان و فرقه های نوظهور به ویژه شیطان پرستان برای رواج عقاید خود، استفاده از موسیقی و گروه هایی که در این حوزه فعالیت دارند است. تصمیم گرفتیم تا به واکاوی زندگی یکی از سردمداران فرقه منحوس شیطان پرستی بپردازیم. به همین منظور در […]

تاریخ انتشار : ۰۵ بهمن ۸۹

گروه های مذهبی نوظهور در غرب (۲)

اشاره : جهان غرب از قرن ۱۷میلادی و حتی پیش از آن، از دورة «رنسانس» به این سو، در جهت غیردینی کردن نگاه و نگرش مردم و سست کردن علایق دینی در زندگی روزمرة آنان تلاش کرده است. غرب در این دوران به نام « اومانیسم » و « فردگرایی » (Individualism) به طور کامل […]

تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۸۹

تبلیغات


حامیان

پیوندها

نشان سایت نمادها